Životní prostředí

V Británii převlékají telefonní stožáry za stromy

23.5.2013 Další zprávy o životním prostředí V Británii zpřístupňují odlehlejší oblasi země pro signál mobilních telefonů. Nekazí si však krajinu nevzhlednými stavbami. Konstrukce stožárů jsou ukryty ve zdařilých imitacích stromů. Celá zpráva

Lesy ČR obnovily lesopark u zámku Schönwald v Jinošově

25.4.2013 Další zprávy o životním prostředí Státní podnik Lesy ČR se postaral o obnovu lesoparku poblíž v Jinošově Náměšti nad Oslavou. S využitím historických materiálů se podařilo obnovit i síť cest a pěšin a opravit historickou oborní zeď. Celá zpráva

Břehy řeky Bečvy byly zpevněny v souladu s požadavky ochrany přírody

24.4.2013 Další zprávy o životním prostředí Vohohospodáři použili při zpevňovacích pracech v okolí obce Slavíč novou metodu, spočívající ve využití přírodních materiálů - kamenných bloků a velkých kmenů stromů. Úsek toku bude monitorován a postup bude aplikován i na dalších...

V Příbrami probíhají rekultivace po těžbě uranu

11.4.2013 Další zprávy o životním prostředí V Březovývh Horách na Příbramsku začala rekultivace odvalu po těžbě uranové rudy. Sanace spočívá v přetvarování odvalu, zavezení nekontaminovanou půdou a osázení travou a stromy. Na ploše vznikne lesopark, jakákoli zástavba bude...

V Kopřivnici začala asanace skládky kalů

11.4.2013 Další zprávy o životním prostředí Překotný rozvoj průmyslové výroby v Kopřivnici v 60.-80. letech 20. století provázel vznik řady náhodně vytvořených skládek, které se časem staly nebezpečnou ekologickou zátěží. Nyní dochází díky prostředkům z Operačního programu...

Stará ekologická zátěž v Chrudimi se odstraňuje

11.4.2013 Další zprávy o životním prostředí V areálu bývalého státního podniku Transporta Chrudim probíhá odtěžování kontaminované zeminy. Znečištění postihlo zdroje pitné vody v obcích Medlešice a Dřenice, které se po letech konečně dočkají nápravy. Celá zpráva

Čína začíná věnovat pozornost zhoršujícímu se životnímu prostředí

9.4.2013 Další zprávy o životním prostředí Ekonomický růst Číny v posledních letech je provázen rychlým zhoršováním kvality životního prostředí. Čínští představitelé si uvědomují nutnost preference udržitelného rozvoje, a to zejména po nedávném skandálu s vodou zásobující Šanghaj....

Dohoda ve prospěch řidičů i ochránců zeleně je možná

11.4.2013 Další zprávy o životním prostředí Ředitelství silnic a dálnic přistoupolo k velké opravě silnice mezi Ždírcem nad Doubravou a Krucemburkem kraj Vysočina). Oprava si vynutila rozsáhlé kácení stromů podél silnice. Díky úspěšnému jednání s majiteli pozemků sousedících s...

Areál bývalých Prádelen a čistíren v Plzni - Libušíně se dočká sanace

9.4.2013 Další zprávy o životním prostředí V areálu se v letech 1969-1990 čistily oděvy chlorovanými uhlovodíky a ropnými látkami. Znečištní zasáhlo horninové prostředí i podzemní vody. LIkvidace této ekologické zátěže bude možná díky prostředkům z Operačního progarnu životní...

Příspěvek ke zlepšení čistoty ovzduší v Moravskoslezském kraji

8.4.2013 Další zprávy o životním prostředí Huť ArcelorMittal Ostrava snížila emise prašných částic na své historické minimum 584 tun. Společnost ArcelorMittal investovala značné prostředky do ekologizace výroby, takže nyní splňuje nejen limity stanovené českými zákony,ale i...

1 | 2 | 3 | 4 >>