Stará ekologická zátěž v Chrudimi se odstraňuje

11.4.2013 Další zprávy o životním prostředí

V areálu bývalého státního podniku Transporta Chrudim probíhá odtěžování kontaminované zeminy. Znečištění postihlo zdroje pitné vody v obcích Medlešice a Dřenice, které se po letech konečně dočkají nápravy.

Celá zpráva