Zaměření

Zprávy jsou rozděleny do několika kategorií. Ikony ukazují téma a geografickou příslušnost:

 Zprávy z České republiky 

Zprávy týkající se České republiky a jejích regionů

Zprávy ze zahraničí

Zprávy ze zahraničí

Zprávy ze společnosti

Zprávy ze společnosti

Zprávy z ekonomiky

Zprávy z oblasti ekonomiky

Zprávy z vědy a výzkumu

Zprávy ze světa vědy a výzkumu

Zprávy z oblasti péče o zdraví

Zprávy z oblasti péče o zdraví

Zprávy o životním prostředí

Zprávy o životním prostředí

Zprávy o přírodě

Zprávy o přírodě

Zprávy z kultury

Zprávy z kultury