Příroda

V Súdánu objeven nový druh netopýra

11.4.2013 Další zprávy z přírody V Jižním Súdánu v rezervaci Bangaigai objevili vědci z americké univerzity dosud neznámý druh netopýra. Byl pojmenován Niumbaha superba. Tento objev dokazuje, že příroda neobydlených částí naší planety skrývá ještě mnoho talemství. Celá zpráva

Vzácný přírůstek v ZOO Praha - flétnák australský

4.4.2013 Další dobré zprávy z přírody ZOO Praha se zařadila mezi pět evropských zoologických zahrad, kde se daří rozmnožovat flétnáky australské. Jedná se o první odchov české ZOO. Celá zpráva

Výsadby v šumavských lesích se přiblíží původní druhové skladbě

2.4.2013 Další zprávy z přírody Na Šumavě bude vysázeno mnohem více listnatých dřevin - jedlí, buků, javorů, jeřábů, než v minulých desetiletích. Vyšší zastoupení listnáčů na úkor smrku povede k vytvoření porostů odolnějších vůči kůrovci i jiným škodlivým činitelům. Tato skladba...

Vzácný přírůstek v olomoucké ZOO

2.4.2013 Další zprávy z přírody V olomoucké ZOO přišla v únoru na svět samička vzácného levharta mandžuského, keterý je v přírodě na pokraji vyhynutí. Celá zpráva

Vyhlášena Beskydská oblast tmavé oblohy

14.3.2013 V moravskoslezském kraji byla vyhlášena česko-slovenská Beskydská oblast tmavé oblohy. Jedná se o společný projekt organizací České a Slovenské republiky, zainteresovaných v ochraně přírody a astronomii. Projekt obsahuje i bohatý informačně-turistický program s řadou akcí pod noční...

Ústupek těžebních plánů kvůli chráněným částem přírody

27.3.2013 Ostravsko-karvinské doly mírně upravují své plány na těžbu uhlí v Karviné-Starém Městě. Důvodem je chráněné území, které je součástí sítě NATURA 2000. Na území, které by těžba zasáhla, jsou lokality s výskytem chráněných druhů živočichů. Vyjmutí přírodně cenného území je jedním z...

V Krkonoších výrazně poklesl stav jelenní zvěře

12.3.2013 – Pardubický kraj Redukce vysoké zvěře znamená zlepšení podmínek pro růst mladých stromků, jimž zvěř škodí okusemvrcholových výhonů a olupováním kůry vzrostlých stromů. Jelenní zvěř zůstává nadále součástí krkonošské přírody, ale nepůsobí již tak velké škody jako dříve. Celá zpráva...