V Příbrami probíhají rekultivace po těžbě uranu

11.4.2013 Další zprávy o životním prostředí

V Březovývh Horách na Příbramsku začala rekultivace odvalu po těžbě uranové rudy. Sanace spočívá v přetvarování odvalu, zavezení nekontaminovanou půdou a osázení travou a stromy. Na ploše vznikne lesopark, jakákoli zástavba bude vyloučena. Nákladný projekt je realizován za pomoci prostředků z Operačního programu životní prostředí. Více o projektu