Areál bývalých Prádelen a čistíren v Plzni - Libušíně se dočká sanace

9.4.2013 Další zprávy o životním prostředí

V areálu se v letech 1969-1990 čistily oděvy chlorovanými uhlovodíky a ropnými látkami. Znečištní zasáhlo horninové prostředí i podzemní vody. LIkvidace této ekologické zátěže bude možná díky prostředkům z Operačního progarnu životní prostředí a Plzeňského kraje.

Celá zpráva