Příspěvek ke zlepšení čistoty ovzduší v Moravskoslezském kraji

8.4.2013 Další zprávy o životním prostředí

Huť ArcelorMittal Ostrava snížila emise prašných částic na své historické minimum 584 tun. Společnost ArcelorMittal investovala značné prostředky do ekologizace výroby, takže nyní splňuje nejen limity stanovené českými zákony,ale i přísnější émisní stropy Úřadu Moravskoslezského karaje.

Celá zpráva