V Kopřivnici začala asanace skládky kalů

11.4.2013 Další zprávy o životním prostředí

Překotný rozvoj průmyslové výroby v Kopřivnici v 60.-80. letech 20. století provázel vznik řady náhodně vytvořených skládek, které se časem staly nebezpečnou ekologickou zátěží. Nyní dochází díky prostředkům z Operačního programu životního prostředí k jejich sanaci.

Celá zpráva