Protipovodňová opatření – úprava břehů řeky Loučné

29.3.2013

Na pravém břehu řeky Loučné bylo vybudováno protipovodňové opatření. Došlo k rekonstrukci pobytových ploch a komunikací a řeka byla zpřístupněna obyvatelům sídliště dřevěným a betonovým schodištěm. Součástí projektu bylo vybudování pobytového altánu, pobytového mostu přes řeku a vyzvednutí původní lávky nad průtočnou výšku. Dále došlo k výměně a rekonstrukci vedení teplovodu a jeho přeložení pod koryto řeky, k přeložení elektrického vedení, k přeložce vodovodu a osazení uzávěru proti zpětnému vniknutí záplavových vod do vyústění dešťové kanalizace. Poslední fází úpravy břehů Loučné bylo vysázení zeleně na levém břehu řeky Loučné a na pobytových plochách, osazení mobiliáře (laviček, odpadkových košů) a veřejného osvětlení.

Celá zpráva