Ministr zemědělství podporuje zvýšení produkce potravin pro domácí trh

26.3.2013

Zemědělská výroba v Česku by se podle dlouhodobé strategie měla orientovat na výrobu potravin a omezit zábor zemědělské půdy pro pěstování řepky pro biopaliva, rychlerostoucí dřeviny pro spalovny a biopynové elektrárny.

Celá zpráva