Výsadby v šumavských lesích se přiblíží původní druhové skladbě

2.4.2013 Další zprávy z přírody

Na Šumavě bude vysázeno mnohem více listnatých dřevin - jedlí, buků, javorů, jeřábů, než v minulých desetiletích. Vyšší zastoupení listnáčů na úkor smrku povede k vytvoření porostů odolnějších vůči kůrovci i jiným škodlivým činitelům. Tato skladba se blíží původnímu složení lesů, které odpovídá zdejším přírodním poměrům.

Celá zpráva