Výrazný pokles počtu umělých přerušení těhotenství

1.4.2013 Další zprávy ze společnosti

Počet umělých přerušení těhotenství byl v roce 2012 nejnižší od roku 1990.Tento údaj však nezobrazuje pouze touhu po dětech, ale odráží i jiné  aspekty - legislativní a zejména společenské.  Jde především o měnící se postavení ženy ve společnosti, možnosti budování kariéry, díky možnostem lékařské vědy odkládání mateřství do pozdějšího věku, a další důvody, které zásadně mění reprodukční chování dnešních generací.

Celá zpráva