V Broumově byla objevena gotická malba Posledního soudu

18.3.2013

Freska pochází z 1. pol. 14. stol. a patří bezesporu k našim nejcennějším památkám z tohoto období. Byla ukryta pod pozdějším nátěrem v podzemní prostoře fary v Broumově. Významná památka si nejdříve vyžádá práci restaurátorů, poté se může stát obdivovaným cílem pro mnoho návštěvníků.

Celá zpráva