Ústupek těžebních plánů kvůli chráněným částem přírody

27.3.2013

Ostravsko-karvinské doly mírně upravují své plány na těžbu uhlí v Karviné-Starém Městě. Důvodem je chráněné území, které je součástí sítě NATURA 2000. Na území, které by těžba zasáhla, jsou lokality s výskytem chráněných druhů živočichů. Vyjmutí přírodně cenného území je jedním z předpokladů pro předložení k hodnocení v procesu EIA.