Ústavní soud zrušil přísudkovou vyhlášku Ministerstva spravedlnosti

2.5.2013 Další zprávy ze společnosti

Rozhodnutí Ústavního soudu ruší nesmyslnou dvoukolejnost způsobu určování odměn advokátů za žalované pohledávky. Bagatelní pohledávky už nebudou zdrojem mnohanásobných zisků inkasních společností na úkor dlužníků.

Celá zpráva