Těžařské firmy budou zveřejňovat platby vládám za těžbu

10.4.2013    Další zprávy z ekonomiky

Zástupci evropského parlamentu a členské státy EU se dohodli, že těžařské společnosti musí poskytovat vládám jednotlivých zemí údaje o těžbě jejich přírodních zdrojů. Je to průlomové rozhodnutí, které má omezit korupci a ničení přírodních zdrojů jednotlivých států.

Celá zpráva