Projekt na zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy schválen

29.3.2013

Evropská komise schválila projekt, jehož realizace přinese významné zlepšení kvality vody v řece Moravě. Jedná se o investice do vodohospodářské infrastruktury v rozsahu, který by bez evropských dotací nebylo možno uskutečnit. projkt se týká pěti obcí okresu Šumperk.

Celá zpráva