OSN schválilo smlouvu o obchodu se zbraněmi

2.4.2013 Další zprávy ze společnosti

Dohoda schválená Valným shromážděním OSN by měla omezit prodej zbraní do zemí, kde hrozí jejich použití teroristy, piráty a k páchání zločinů proti lidskosti. Praktický účinek této smlouvy, přijaté jako morálně politické doporučení členským státům, bude záviset na ratifikaci jednotlivých států a na jejich přístupu k uplatňování této dohody.

Celá zpráva