Archeologické nálezy v Bílině

5.4.2013 Další zprávy z kultury

Příprava prací na  tepelném přivaděči  v Bílině, prováděné společností ČEZ Teplárenská a.s., na níž se podíleli archeologové z Archeologického ústavu Akademie věd ČR, odktyla nové kapitoly ze středověké historie města Bíliny. Záchranný archeologický průzkum odhalil objekty z 12. až 13. stol.  a poskytl bohatý materiál pro další výzkum dějin města.

Celá zpráva